Stress

Stress er kroppens reaktion på, at vi bruger flere kræfter, end vi har.

Stress er ikke en sygdom – selv om det måske kan føles sådan. Stress er kroppens reaktion på, at vi bruger flere kræfter, end vi har, og kroppen sender signaler til os, der betyder: ”Hold så op med det. Nu!”

Signalerne begynder i det små og stiger lige så stille i antal og styrke, så vi vænner os måske til dem og reagerer ikke, som det ville være hensigtsmæssigt, nemlig ved at afpasse det vi laver med de ressourcer, vi har.

Signalerne kan være

  • Vedvarende træthed
  • Den humoristiske sans forsvinder
  • Vi bliver irritable eller vrede
  • Hjertebanken
  • Søvnforstyrrelser
  • Kvalme
  • Ubeslutsomhed
  • Koncentrationsbesvær
  • Tilbagetræning fra andre mennesker.

For mig er det først tegn på stress, at jeg ikke kan forstå, hvorfor ALLE mennesker er sure og besværlige. Jeg har med tiden lært at reagere på dette tidlige tegn.

Der skal være balance mellem de opgaver, du skal løse i hverdagen både på jobbet og i hverdagslivet, og din mulighed for at løse disse. Er der ubalance, kan det meget nemt give stress.

Kunsten består i at opdage tegnene så hurtigt som muligt, så du kan handle på dem. Du kan måske få hjælp til noget derhjemme for en periode, eller du kan måske ændre arbejdstid eller arbejdsopgaver på jobbet.

Korttids stress er ikke farligt. Det kan være den stress, vi føler, når vi for eksempel skal til eksamen. Den overstås i løbet af en afgrænset periode, og bagefter slapper vi af.

Hvis vore livsbetingelser ændres, så vi ikke længere har kræfter til det, vi skal præstere i dagligdagen, og hvis vi ikke opdager signalerne, kan stressen blive langvarig, og det er usundt. Det, at vi ikke kan overskue, hvornår trykket letter, skaber usund stress.

Livsbetingelserne kan for eksempel også ændres ved langvarig sygdom i familien, og her skal der oftest kreative løsninger til for at undgå stress. Blandt andet fordi vore tanker vil være meget hos den, der er syg: ”Bliver han rask. Hvordan skal det gå? Dør han? Kan jeg holde til det her? Hvor længe? Får han ondt? Hvordan med økonomien? Mister jeg jobbet?” Det at være uafklaret, er en meget stor stress faktor.

Hvad er det så, vi kan gøre?

Det kan hjælpe på overblikket at snakke med sådan en som mig. Du kender selv løsingen på dit problem – du ved det bare ikke. Via samtalen finder du selv ud af, hvad du skal gøre – hvad der er bedst for dig!

Er du så uheldig at opdage din stress så sent, så du bliver sygemeldt, har du i høj grad brug for hjælp.

Du får den opgave at passe godt på dig selv, men hvordan kan du det, når du har det, som du har det? Du vil formodentlig være i tvivl om, hvad du skal gøre, for at det kan gå fremad igen.

Jeg har selv været der, og jeg vil kunne møde dig, lige hvor du er i din stress. I forvirringen og trætheden, i angsten og sorgen, og det vil være til støtte for dig.

Med min hjælp vil du kunne gå styrket ud af din krise, og du vil have lært, hvordan du passer på dig selv og undgår at komme i samme situation igen.

Kontakt mig

Kontakt mig allerede i dag for at få 20 minutters gratis terapisamtale.