Sorg

Sorg er den proces, der skal til, for at du kan finde tilbage til dit liv.

Sorg er den følelse, der rammer dig, når du mister nogen – eller noget – du holder meget af (eller: Noget der har stor værdi for dig). Tabet kan være pludseligt eller måske længe ventet; sorgen er den samme.

Sorg er også den proces, der skal til, for at du kan finde tilbage til dit liv.

Vores umiddelbare reaktion på et stort tab er, at verden vælter for os. Intet har længere den værdi, det hidtil har haft, vi bliver forvirrede og handlingslammede.

Jeg har selv oplevet denne turbulens, og jeg synes, den er skræmmende. Verden ligner ikke sig selv.

Når denne krisereaktion er ovre, og vi er blevet klar over, hvad vi har mistet, kommer følelserne: Gråd, vrede, fortvivlelse, angst, forladthed og følelsen af at være blevet svigtet. Vi har fundet ud af, at vi har mistet, og vi reagerer på det. Vi kan sidde tilbage med følelsen af, at livet aldrig kommer til at fungere igen.

Det er min personlige erfaring, at det gør det. Men du bliver aldrig helt den samme igen.

Gennem gråden og vreden får vi givet slip på det mistede netop med henblik på at knytte an til det igen på en ny måde: Minderne.

Når vi har sørget, finder vi en ny måde at agere i verden på.

Lad mig give dig et eksempel: Jeg mistede min højt elskede bedstemor samtidig med at jeg var højgravid. Jeg kunne ikke rumme både døden og sorgen og glæden ved at skabe nyt liv. Jeg var nødt til at gemme sorgen væk. Den kom først tilbage mange år efter, da jeg atter mistede. Den var svært at få has på, for de to tab kom på en eller anden måde til at hænge sammen. Først med professionel hjælp lykkedes det mig at finde balancen igen.

Når du har sorg, har du brug for omsorg. Ofte kan du få den fornødne omsorg fra venner og familie. Men hvis sorgen ikke bevæger sig ud af stedet, og hvis venner og familie begynder at trække sig, er det på tide at søge hjælp. Her kan jeg hjælpe dig.

Jeg møder dig lige der, hvor du er, i din sorgproces. Jeg anerkender dig og din sorg, og jeg hjælper dig gennem samtaler til at finde vej ud på den anden side.

Mange af os, går med en uforløst sorg, en sorg vi af en eller anden grund ikke er blevet færdig med. Ofte ved vi det ikke selv; vi har så at sige gravet sorgen ned, fordi vi ikke havde mulighed for at forholde os til den, da den var ny. Den er blevet glemt eller ubevidst, og det koster kræfter at holde den i det ubevidste – også selv om vi ikke ved, den er der.

Når vi atter møder sorg, er det helt sikkert, at gammel uforløst sorg og gamle uforløste tab melder sig på banen igen, og så er det svært at få den normale afvikling af den nye sorg. Her er der brug for en professionel støtte.

Lad os hjælpes ad.

 

Jeg har over en kortere periode oplevet flere personlige tab. Jeg fik ikke tid til at forholde mig til det første tab, før det andet dukkede op – og ligeledes med det tredje og det fjerde. Det gjorde naturligt nok, at sorgen og tabene kom til at fylde min tilværelse. Jeg fik svært ved at gøre de ting, jeg plejer at gøre. Jeg blev træt, forvirret og ked af det. Jeg fik hjælp til at sætte en sund sorgproces i gang, og det er jeg taknemmelig for.

Kvinde

51

Jeg mistede min mand. Jeg trak mig fra omverdenen. Et halvt år efter hans død, var jeg ikke kommet ret meget videre i min sorg. Jeg mistede stille og roligt kontakten til venner og familie. Jeg fik hjælp til at sætte en sund sorgproces i gang.  I dag lever jeg med tabet – og min hverdag fungerer fint.

Kvinde

63

Kontakt mig

Kontakt mig allerede i dag for at få 20 minutters gratis terapisamtale.