Mobning

Kom videre i tilværelsen uden varige mén

Er du blevet mobbet? Så kan du med fordel bruge professionel hjælp for at komme videre i tilværelsen uden varige men. Her kan du bruge mig. Du vil blive mødt og forstået, hvor du lige er i din proces, og jeg vil hjælpe dig gennem nogle samtaler, til du finder dig selv igen.

Når du bliver mobbet, bliver du sat udenfor – eller sat af holdet, og det vil ramme dig følelsesmæssigt på din oplevelse af overlevelse. Vi er som mennesker grund-læggende flokdyr. Vi har som arv fra urmennesket en erfaring gemt i kroppen: ”Hvis du bliver sat uden for flokken, overlever du ikke.” Det er ikke så sært, at mobning kan medføre både angst og følelsen af at være slået af pinden. Ikke at overleve – det er en alvorlig trussel.

Mobning er oftest en snigende proces. Den, der mobber, finder dit svageste punkt og rammer der. Det kan starte med små, ubetydelige hentydninger, som rammer dig, fordi det er dit svageste punkt. Andre mennesker hører ikke det samme som dig, de kender jo ikke dit svageste punkt. Og du bliver ramt på dine følelser, så du tænker formodentlig ikke helt rationelt.

Du bliver usikker. Du får ikke sagt fra, og næste gang du mobbes, virker mobningen lidt bedre – du er jo allerede usikker. Det bedste, du kunne gøre, var at sige fra. Sige: ”Nå, du mener, jeg er udygtig, men det er jeg ikke.” Så ville dine omgivelser blive opmærksomme på mobningen, og så ville den høre op. Men det er de færreste, der formår dette.

Sammen med usikkerheden kommer også skammen: ”Jamen, jeg er jo ikke god nok. Det skal jeg godt nok ikke have gjort de andre opmærksom på.”

Mobningen tager stille til, og du trækker dig mere og mere ind i dig selv. De andre synes efterhånden, du opfører dig lidt mærkeligt, og så er processen i fuld gang.

Sker det på en arbejdsplads, ender det ofte med en sygemelding på grundlag af stress eller måske depression.

Den, der mobber andre, kan have mange grunde til det. Hvis han selv er ved at blive sat af holdet, kan det hjælpe at flytte fokus. Og der er intet, der styrker flokkens sammenhold som det, at have en fælles fjende.

Mobberen opnår magt ved at mobbe, og det kan også være grundlaget for mobningen.

Mobningen ødelægger dit selvværd. Mobning vil præge dit forhold til andre mennesker frem over. Vi har alle en grundlæggende tillid til andre, og der skal stærke midler til at ødelægge denne tillid. Mobning er et af disse stærke midler. Du vil som mobbeoffer møde andre mennesker med mistillid, og det er et skidt grundlag for at være medlem af en flok.

Søg hjælp! Du skal have genopbygget dit selvværd og din selvtillid. Dermed følger også tilliden til andre mennesker. Det ved jeg af personlig erfaring.

Kontakt mig

Kontakt mig allerede i dag for at få 20 minutters gratis terapisamtale.